Centar za kontrolu namirnica, Prehambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je ispitni laboratorij osposobljen za ispitivanja hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe sukladno normi HRN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija).

Prva akreditacija provedena je 2007. godine i od tada kontinuirano širimo područje osposobljenosti.

Posebnu pažnju u sustavu upravljanja posvećujemo odnosu s kupcima u cilju zadovoljenja njihovih zahtjeva i interesa.
Stručna osposobljenost i profesionalnost u radu osoblja jamac je pouzdanosti rezultata ispitivanja. 

Linkovi:


Stranica Hrvatske akreditacijske agencije

Potvrda o akreditaciji

Popis metoda iz fleksibilnog područja akreditacije

Centar za kontrolu namirnica

Adresa: Jagićeva 31, 10000 Zagreb

tel: 01/3740 090, 3707 865, 3757 243,
fax: 01/37 77 044

Predstojnica: mr.sc. Marina Ćurko

e-mail: mcurko@pbf.hr

 

Voditeljica kvalitete: mr.sc. Vesna Bolanča
e-mail: vbolanca@pbf.hr

Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe

Voditeljica : mr.sc. Marija Janušić
e-mail: mjanusic@pbf.hr

Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe

Voditeljica: mr.sc. Nataša Cerovečki

e-mail: ncerovecki@pbf.hr

 

tel: 01/3740 090, 3707 865,
3757 243,  
fax: 01/37 77 044