Obavljamo ispitivanja hranjivih vrijednosti hrane.

Obvezno označavanje hranjivih vrijednosti obuhvaća 7 elemenata: energiju, masti i zasićene masne kiseline, ugljikohidrate i šećere, bjelančevine, sol (Na x 2,5). 

U Centru ispitujemo i druge hranjive tvari koje se mogu dobrovoljno navoditi: jednostruko nezasićene masne kiseline, višestruko nezasićene masne kiseline; omega-masne kiseline kao i trans-masne kiseline; vlakna; vitamine i minerale.

Način navođenja hranjivih vrijednosti je zakonski reguliran i primjenjuje se na zapakiranu i nezapakiranu hranu; na hranu namijenjenu krajnjim potrošačima kao i na hranu koju poslovni subjekti nude za izravnu konzumaciju (ugostiteljski objekti, kantine, bolnice, dječji vrtići, škole, ustanove socijalne skrbi...).

 

Centar za kontrolu namirnica

Adresa: Jagićeva 31, 10000 Zagreb

tel: 01/3740 090, 3707 865, 3757 243,
fax: 01/37 77 044

Predstojnica: mr.sc. Marina Ćurko

e-mail: mcurko@pbf.hr

 

Voditeljica kvalitete: mr.sc. Vesna Bolanča
e-mail: vbolanca@pbf.hr

Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe

Voditeljica : mr.sc. Marija Janušić
e-mail: mjanusic@pbf.hr

Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe

Voditeljica: mr.sc. Nataša Cerovečki

e-mail: ncerovecki@pbf.hr

 

tel: 01/3740 090, 3707 865,
3757 243,  
fax: 01/37 77 044